U gudub nuxurka muhiimka ah

Febraayo 14

Dhacdo Qaran Oo Qof Walba

Maalinta Deeq-bixiyayaasha Qaranka

Maalinta Ku-deeqaha Qaranka waa wakhti lagu dhiirrigeliyo dhammaan noocyada deeqaha - xubnaha, isha, unugyada, dhiigga, platelets iyo dhuuxa - iyada oo ka qaybqaadashada dhiigga/dhuuxa waditaanka ama dhacdooyinka diiwaangelinta deeq-bixiyeyaasha.

Sawirka Maalinta Deeq-bixiyayaasha Qaranka

Sidoo kale waa maalin la aqoonsan karo ehelkayaga deeqaha u fidiyay, la tallaalay, hadda sugaya ama aan helin xubin xubin muddo ah.

Waxaad ka qaybqaadan kartaa adiga oo isu diwaangeliya inaad noqoto deeq bixiye, kala hadasho asxaabtaada iyo qoyskaaga go'aankaaga, iyo wadaagida fariimaha baraha bulshada. Eeg Deeq Nolosha Ameerika kheyraadka .