Hla lub ntsiab ntsiab lus

Feb 14

Ib lub teb chaws kev tshwm sim rau sawv daws

National Donor hnub

National Donor Day yog ib lub sij hawm los txhawb txhua hom donation – organ, qhov muag, cov nqaij mos, ntshav, ntshav, cov nqaij mos thiab hlwb - los ntawm kev koom tes rau hauv cov ntshav/marrow drives los yog pub sau npe.

National Donor hnub Graphic

Nws tseem yog ib hnub kom paub peb sawv daws yuav tau muab cov khoom plig donation, tau txais ib transplant, tam sim no tos los yog tsis tau txais ib lub txiv kab ntxwv nyob rau lub sij hawm.

Koj mus koom tau los ntawm registering yuav tsum muaj ib tug neeg, tham nrog koj cov phooj ywg thiab tsev neeg txog koj qhov kev txiav txim, thiab sib koom lus rau kev tawm. Saib Donate lub neej America cov chaw muab kev pab.