Hla lub ntsiab ntsiab lus
Ambassador Online Training

Pib

Pib thaum xaiv los ntawm kev xaiv los ntawm cov kev xaiv hauv qab no. Txhua yam yuav siv li ntawm 15 feeb kom tiav. Nco ntsoov sau daim ntawv kawg ntawm txoj kev kawm tau daim credit rau tiav. Yog hais tias koj muaj lus nug, mus txog rau Teresa Turner, LifeSource Advocacy thiab Ambassador Coordinator.

Ambassador Program Overview
Cov lus tseeb txog Donation
Qhia koj zaj dabneeg
Txhawb Donation

Pub lub neej logo LifeSource Lub Khoos Kas Ua Kom Tiav

Ua ke, peb yog champions ntawm vam cia.

Ua ib feem ntawm lub neej Donate lub neej network, peb "Kos lub thawv" pej xeem khiav aims inspire sau npe thiab tshem tawm misconceptions los sib koom ib cov lus yooj yim: leej twg yuav sau npe ua ib tug pub – ib qhov kev txiav txim uas txuag lub neej.