Hla lub ntsiab ntsiab lus

Koom lub tsev neeg Facebook pawg

LifeSource Muaj ib pawg Facebook rau lub hom phiaj ntawm muab ib lub rooj sab laj rau tsev neeg pub tsev neeg mus cuag thiab txhawb ib leeg raws lawv cov lus tu siab. Cov pab pawg neeg no pub koj txuas nrog lwm tus LifeSource tsev neeg twg los tau, txawm koj nyob qhov twg.

Yog hais tias koj xav pub ntxiv tshaj peb tsev neeg Facebook pawg, thov nyeem ntxiv txog peb lwm pawg thiab ua tiav daim ntawv hauv qab no. Ib tug ntawm peb tsev neeg advocates yuav kov nrog koj kom tiav cov txheej txheem. Thov koj thiaj li yuav koom tau cov pab pawg neeg no tej zaum yuav siv ob peb hnub los txais.

Poj niam rau nws laptop

Donor tsev neeg Facebook pab pawg neeg daim ntawv