Hla lub ntsiab ntsiab lus

Sau npe: Donor tsev neeg sib sau ua ke

Xyoo no remembrance kev tshwm sim yog ib lub caij nyoog rau tsev neeg sau nrog ib leeg thiab muab puas thiab tributes ntawm lawv sawv daws yuav muaj li generously muab cov khoom plig ntawm lub neej.

Lub sijhawm tau kis xa ib Diam duab thiab lus. Thov siv daim ntawv no hauv qab no rau RSVP rau cov kev tshwm sim.

Lus nug? Hu rau peb tsev neeg Donor Advocates ntawm familyservices@life-source.org.

Kev Sau Npe Xaiv Tsev Kawm Ntawv