Hla lub ntsiab ntsiab lus

Mar 12

Midwest kev tshwm sim rau sawv daws

Pub lub neej hmo nrog Skyforce

Peb nyob nraum teaming nrog lub teb chaws raum Foundation los host Donate lub neej hmo ntuj thaum lub Sioux Falls Skyforce rau lub peb hlis ntuj 12th! Koom peb raws li peb nquam paj nquam nruas hloov thiab lawv tsev neeg, thaum raising khiav rau donor registration!

Hosted los ntawm: Lub teb chaws raum Foundation – Dakotas & LifeSource
Hnub: Lub peb hlis ntuj 12, 2024 thaum 6:30 p.m.
Tus nrog sib ntaus: Mexico lub zos Capitanes
Qhov chaw nyob:
Sanford Pentagon
2210 W. Pentagon chaw
Sioux Falls, SD 57107