Hla lub ntsiab ntsiab lus

Aug 1-31

Ib lub teb chaws kev tshwm sim rau sawv daws

National Multiethnic Donor Awareness lub hlis

Lub yim hli ntuj yog National Multiethnic Donor Awareness lub hlis! Txhua lub hlis ntev, peb yuav zoo tsom teeb no teg num nrog lub hom phiaj: txuag thiab txhim kho lub neej zoo ntawm diverse zej zog los tsim ib nyuas zoo rau organ, qhov muag thiab cov ntaub so ntswg donation.

National Multiethnic Donor Awareness lub hlis yog teem rau outreach thiab kev kawm xws li cov txheej xwm virtual thiab messaging rau:

  • Muab kev kawm txog kabmob, qhov muag thiab ntaub so ntswg donation thiab transplantation;
  • Txhawb kom pub sau npe & sib tham txog donation; Thiab
  • Txhawb kom muaj kev noj qab nyob zoo thiab kev tiv thaiv kom tsis txhob muaj kev hloov hauv transplantation.

Txog lub teb chaws Multiethnic Donor Awareness lub hlis
National Multiethnic Donor Awareness lub hlis stems ntawm lub teb chaws haiv neeg tsawg Donor Awareness lub limtiam, Founded hauv 1996 los ntawm lub teb chaws haiv neeg tsawg Organ Transplant Transplant Education (MOTTEP), coj heightened awareness donation thiab transplantation hauv multicultural zej zog focusing feem ntau rau african American/Dub, Hispanic/Latinx, Esxias Pacific Islander thiab American Indian/Alaskan Native zej zog.