Hla lub ntsiab ntsiab lus

Apr 24-30

Ib lub teb chaws kev tshwm sim rau sawv daws

National Pediatric Transplant lub limtiam

National Pediatric Transplant lub limtiam yuav siv sij hawm dhau lub limtiam tag los ntawm lub teb chaws Donate lub neej lub hlis nyob rau lub plaub hlis. Nws tsom rua cov haib lus xaus rau pediatric transplant tos daim ntawv teev.

Thoob plaws hauv Pediatric Transplant lub limtiam, cov neeg uas nrog ib tug neeg muab cov dab neeg (txheeb thiab cov neeg tau txais kev pab) thiab innovative care; cov tsev neeg uas nws cov me nyuam tau rua thiab kho lub neej los ntawm organ, qhov muag, thiab cov ntaub so ntswg pub dawb yog honored; Thiab cov neeg tau txais kev pab muab lawv tsaug thiab milestone celebrations.