Hla lub ntsiab ntsiab lus

Qhia Koj Tus Naj Npawb rau Leej Txiv lub hnub

Sawv daws uas tau raug feem los ntawm ib lub neej-txuag transplant muaj ib tug xov tooj: nws yog pes tsawg hnub uas koj twb tau siv nrog cov neeg koj hlub.

Rau leej txiv lub hnub peb nug transplant cov neeg tau txais kev pab thiab lawv tsev neeg thiab cov phooj ywg muab lawv cov xov tooj. Cov lus teb yog pov thawj tias donation yog ib yam khoom plig, thiab nws muab neeg ib yam dab tsi uas peb yuav siv tag nrho - ntau zaus.