Hla lub ntsiab ntsiab lus

Apr 1-30

Ib lub teb chaws kev tshwm sim rau sawv daws

Lub teb chaws pub lub neej lub hlis

National Donate lub neej lub hlis yog ib lub sij hawm teem tseg los tsim cov khoom plig generous khoom plig, qhov muag thiab cov ntaub so ntswg donation. Nws tseem yog lub sij hawm zoo meej mus sau npe ua ib lub txiv kab ntxwv, qhov muag thiab cov ntaub so ntswg thiab txhawb koj cov phooj ywg thiab tsev neeg ua ib yam.

Muaj ntau peb lub neej Donate Ambassadors thiab pub tsev neeg siv lub hlis no-ntev observance muab lawv zaj dabneeg thiab txhawb lawv cov phooj ywg thiab cov neeg zej zog sau npe ua ib lub txiv kab ntxwv, qhov muag thiab cov nqaij mos. Ib txhia neeg txuam yuaj lawv tawm hauv zos los sau ib tsab ntawv rau cov editor ntawm lawv daim ntawv hauv zos, lwm tus muab cov ntaub ntawv hais txog lawv qhov zoo sib xws rau donation nyob rau hauv lawv qhov chaw worship los yog nrog lwm lub koom haum hauv zej zog, thiab lwm cov neeg tsuas pab kis tau cov lus los ntawm lawv hauv internet los yog kev tes hauj lwm.