Hla lub ntsiab ntsiab lus
Tsev neeg Quilt Square

Timothy Lee Pepworth

Diam duab ntawm Timothy Lee Pepworth

Hlis ntuj nqeg 17, 1977 – Lub Ib Hlis Ntuj 6, 2007

Xa los vickie Hackey, leej niam; Crystal Pepworth, muam; Allison Strong, muam; Rhiannon Muaj zog, muam; Angela Curry, tseem ceeb lwm yam

Tim yog ib tug neeg kev. Nws yog yam heev thiab txaus siab rau ib pab neeg carpenter thiab ua si guitar hauv nws qhab. Nws muaj nuj nqis loj tshaj thiab kev kaj siab lug yog nws tus tub Nathan, uas thaum lub sij hawm uas nws tuag yog tsuas rau (6) lub hlis xwb. Tim kov lub neej ntawm ntau tus neeg cia li yog nws tus kheej thiab xav nyob nws lub neej rau lub fullest. Tim tus hlub ntawm lub neej yog dab tsi inspired peb muaj nws ua ib lub txiv kab ntxwv hloov. Peb nrhiav tau kev paub txog ib feem ntawm Tim lub neej nyob rau thiab lwm tus neeg tiv thaiv kab mob ib ob sij hawm ntawm lub neej. Tim lub neej twb nyuam qhuav pib thiab peb khauv xim tias nws tsis tau txaus siab pom nws tus tub loj hlob tuaj.